Opplysninger vi trenger for å kunne gi deg pris på prosjektet ditt:

 

Navn

Gateadresse

Postnummer og Sted

Mobilnummer: For kontakt ved eventuell levering

E-mailadresse

Foreløpig navn på prosjekt:
Omfang på manus: Antall A4 sider
Antall fargesider.
Ønsket opplag: (Fra 200 - 5000)
Ønsket innbinding: (Softcover. Hardcover. Spiralisert)

Ønskede hjelpepakker:
Hjelpepakke II Bokdatabasen ISBN nummer
Hjelpepakke III: Korrekturlesing etc.
(Se eget side om Hjelpepakker)

Format på den ferdige boka:
A5 - Stående, liggende.
17 x 24 Stående, liggende.
A4  Stående liggende.
A4 innbundet: Kun stående format.
Vi leverer bøker i alle formater, men foretrekker disse standardformatene.