Eventyr

Fortyllede fela

Den fortryllede Fela

Eventyr
Eventyret taler til alle sider av mennesket. Det tar opp universelle problemer som de fleste møter før eller senere. Ved siden av at eventyret underholder barn, ungdom og voksne, utvikler de deres evne til å forstå verden omkring dem. Og de skjønner hvordan de kan være klokt å handle og oppføre seg. Eventyret avdekker livets lover på en billedlig måte som er lett å huske. men man må også ha nøklene til å forstå symbolikken. Illustrasjoner i farger. Bok 161 s. A5 Softcover Pris kr.99,- + Port… Les mer