Filosofi

Kan vi tro på vitenskapen

Kan vi tro på vitenskapen?

Filosofi
Hypotetisk-deduktiv metode heter den metoden som brukes av vitenskapen i dag. Mange vil si at dette ikke er en fritt valgt metode, en metode som vi har valgt ut fordi den har vist seg å være den beste. Nei, mange vil si at dette er den metode vi er prisgitt. Den er en del av menneskets vitenskapelige vilkår. Det finnes ingen annen metode for menneskeheten å drive (god) forskning med enn denne. Det er snarere slik at metoden har valgt oss.Den hypotetisk-deduktive metode kan man dele i tre faser:… Les mer