Kan vi tro på vitenskapen

Hypotetisk-deduktiv metode heter den metoden som brukes av vitenskapen i dag. Mange vil si at dette ikke er en fritt valgt metode, en metode som vi har valgt ut fordi den har vist seg å være den beste. Nei, mange vil si at dette er den metode vi er prisgitt. Den er en del av menneskets vitenskapelige vilkår. Det finnes ingen annen metode for menneskeheten å drive (god) forskning med enn denne. Det er snarere slik at metoden har valgt oss.
Den hypotetisk-deduktive metode kan man dele i tre faser:
1. Hypotesedannelsen.
2. Deduksjonene, avledningene eller forutsigelsene.
3. Testingen av deduksjonene/forutsigelsene.
Kan denne metoden gi oss sann kunnskap i streng forstand?

Er i trykken. Kommer snart.