Religion

åndelig psykologi

Åndelig Psykologi

Religion
Hva hender når vi handler altruistisk. Når vi altså setter tilside våre naturlige reaksjoner, og handler ut fra et menneskekjærlig standpunkt. Hva skjer med oss da? Det er dette forfatteren har satt seg fore å finne ut av.Når vi er takknemlige, når vi tilgir, når vi er ydmyke og setter våre egne ambisjoner tilside. Hva skjer da med oss.? Hvilke erfaringer gjør vi da? Hvilke livskvaliteter opplever vi da? Disse snart bortglemte ”dydene” er avgjørende for hvordan vårt liv blir. De valg vi gjør… Les mer

Tao Teh Ching

Religion
Den nøyaktige dato for Lao Tse”s fødsel er ikke kjent, men man antar at han levde ca. 600 år f. Kr. Karl L. Reichelt oppgir hans fødselsår til å være 604 f.Kr. Navnet Lao Tse, betyr rett og slett ”eldste sønn” eller” gammel mester” og er et navn han ble gitt, ikke ved fødselen, men senere i livet. Tao Teh Ching kan oversettes med: ” Boken om Veien til Visdom. Tao = Veien, Teh = Visdom, Ching = Bok (Skrift) Tao Teh Ching er et gammelt kinesisk skrift fra ca. 500 år f.Kr. Det inneholder den… Les mer