Den nøyaktige dato for Lao Tse”s fødsel er ikke kjent, men man antar at han levde ca. 600 år f. Kr. Karl L. Reichelt oppgir hans fødselsår til å være 604 f.Kr. Navnet Lao Tse, betyr rett og slett ”eldste sønn” eller” gammel mester” og er et navn han ble gitt, ikke ved fødselen, men senere i livet. Tao Teh Ching kan oversettes med: ” Boken om Veien til Visdom. Tao = Veien, Teh = Visdom, Ching = Bok (Skrift) Tao Teh Ching er et gammelt kinesisk skrift fra ca. 500 år f.Kr. Det inneholder den tidens visdom. Dette er en visdom som for en stor del er like gyldig den dag i dag. På 2500 år har ikke mennesket forandret seg så mye. De er underlagt de samme ”åndelige” og/eller psykologiske lover.
Hefte 58 s. A5 Pris kr. 99,- inklusiv porto Bestilles via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.