åndelig psykologiHva hender når vi handler altruistisk. Når vi altså setter tilside våre naturlige reaksjoner, og handler ut fra et menneskekjærlig standpunkt. Hva skjer med oss da? Det er dette forfatteren har satt seg fore å finne ut av.
Når vi er takknemlige, når vi tilgir, når vi er ydmyke og setter våre egne ambisjoner tilside. Hva skjer da med oss.? Hvilke erfaringer gjør vi da? Hvilke livskvaliteter opplever vi da? Disse snart bortglemte ”dydene” er avgjørende for hvordan vårt liv blir. De valg vi gjør når vi kan velge mellom takknemlighet eller bitterhet, tilgivelse og hat, ydmykhet eller selvhevdelse, mening eller nytelse, livsoppgave eller grådighet. Disse valgene er avgjørende for vårt framtidige liv. Bok 115 s. A5 Hardcover. Pris kr.99,- + Porto. Bestilles via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.