Sakprosa

Kreativ skriving

Kreativ skriving

Sakprosa
Liten, hendig lærebok i å skrive fortellinger. Innføring i skrivekunstens virkemidler. Å skrive er en kreativ jobb, på linje komposisjon og maleri. Komponister må kjenne til skalaer, akkorder og instrumenter av mange slag. Malere må kjenne fargesirkelen, primærfarger, sekundærfarger osv.. De må kunne perspektivlære. På samme måte må forfattere kjenne til skrivekunstens virkemidler: Tema, plot konflikt, dialog komposisjon, fortellerteknikk, synsvinkel osv. Her får du innblikk i de mest… Les mer
Skap din egen

Skap din egen arbeidsplass

Sakprosa
Forfatteren har lang erfaring som entreprenør. Han er også sertifisert coach som har valgt å spesialisere seg som karriérecoach.I denne boka tar han for seg hvordan du skal kunne komme i gang med det han kaller mikroforetak. Dvs. foretak med færre enn 5 ansatte. Oftest bare med en.Boka gir en god gjennomgang av hvordan du tester deg selv for å finne din rette nisje, og hvordan du velger din nisje, og setter i gang. Den har også en avdeling med selskapsform MVA og skatt.Boka inneholder også 69… Les mer
Verden år 2100

Verden år 2100

Sakprosa
Allerede i 2021 var det en bred enighet blant klimaforskere om at å nå 1,5 graders målet ville være svært utfordrende, men ikke umulig. Det ville kreve betydelige reduksjoner i globale utslipp av klimagasser, og det var behov for omfattende innsats på internasjonalt nivå. Dette inkluderte tiltak som økt bruk av fornybar energi, økt energi-effektivitet, karbonfangst- og lagringsteknologi, og endringer i livsstil og forbruk. Dette heftet tar bl.a. for seg hvordan verden vil se ut ved en økning… Les mer