Verden år 2100

 Allerede i 2021 var det en bred enighet blant klimaforskere om at å nå 1,5 graders målet ville være svært utfordrende, men ikke umulig. Det ville kreve betydelige reduksjoner i globale utslipp av klimagasser, og det var behov for omfattende innsats på internasjonalt nivå. Dette inkluderte tiltak som økt bruk av fornybar energi, økt energi-effektivitet, karbonfangst- og lagringsteknologi, og endringer i livsstil og forbruk. Dette heftet tar bl.a. for seg hvordan verden vil se ut ved en økning til 3 grader.

Stiftet hefte m/flat rygg. A5 - 67 sider. pris kr. 99,- inklusiv porto

 Bestilles via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kan også bestilles for å vurdere kvaliteten på våre hefteutgivelser om du tenker på å utgi noe selv.