Kreativ skrivingLiten, hendig lærebok i å skrive fortellinger. Innføring i skrivekunstens virkemidler. Å skrive er en kreativ jobb, på linje komposisjon og maleri. Komponister må kjenne til skalaer, akkorder og instrumenter av mange slag. Malere må kjenne fargesirkelen, primærfarger, sekundærfarger osv.. De må kunne perspektivlære. På samme måte må forfattere kjenne til skrivekunstens virkemidler: Tema, plot konflikt, dialog komposisjon, fortellerteknikk, synsvinkel osv. Her får du innblikk i de mest grunnleggende begreper i fortellerkunsten.
Bok 115 s. A5 Softcover. Pris kr.149,- + Porto
Kan også bestilles for å vurdere kvaliteten på våre bokutgivelser om du tenker på å utgi noe slikt selv.
Bestilles via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.