Skrivehjelp

Ta kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Har du lyst til å skrive, men har vanskelig for å komme i gang?

Vi hjelper deg i gang, og vi kan om nødvendig lose deg helt frem til ferdig bok.

Har du en god fortelling på hjertet?

Har du hatt et liv du gjerne vil fortelle om?

Har du en sak du brenner for?

Har du et budskap du vil ha frem?

Skriv om reiseopplevelser: Del dine eventyr fra fjerne steder, eller skap fantasiverdener som leserne kan drømme seg bort i.

Personlige essay: Utforsk dine egne erfaringer, følelser og refleksjoner gjennom personlige essays.

Historiske fortellinger: Skriv historier fra fortiden, basert på forskning og fantasi, og levendegjør historiske hendelser.

Diktskriving: Gi uttrykk for dine følelser og tanker gjennom poesi, og spill med ord og bilder.

Skrive for endring: Bruk skrivingen som et verktøy for å fremme sosiale eller miljømessige saker du brenner for.

Skrive for selvutvikling: Bruk skrivingen som en terapeutisk praksis for å utforske dine egne tanker og følelser, og oppnå personlig vekst.

Fiksjon og fantasy: Skap nye verdener, karakterer og eventyr gjennom fiksjonsskriving.

Memoarer og selvbiografier: Skriv om ditt liv, dine erfaringer og din reise gjennom en selvbiografi eller memoar.

Kortprosa: Utforsk kortprosa som noveller, mikrofiksjon eller korte historier for å mestre fortellende teknikker på en konsis måte.

Skriv om natur og miljø: La deg inspirere av naturen og miljøet rundt deg, og bruk skrivingen til å fremme bevaring og bærekraft.